Shake-down

, technika přizpůsobivost konstrukce vůči námaze, kdy po určitém počtu cyklů plastické deformace jsou další cykly dány jen pružnými deformacemi.