Sicílie

, italsky Sicilia – italský ostrov ve Středozemním moři jižně od Apeninského poloostrova; 25 426 km2, 5,1 miliónu obyvatel (1999). – Převážně hornatý povrch. Seismicky aktivní oblast; nad východním pobřežím činná sopka Etna (3 340 m n. m.). Subtropické podnebí. Většinou kulturní vegetace, lesy pokrývají jen 4 % území. – Ekonomicky jedna z nejzaostalejších částí Itálie. Pěstují se obiloviny, vinná réva, olivy, ovoce. Těží se zemní plyn, síra. Průmysl petrochemický, chemický, potravinářský, textilní. Hlavní střediska na pobřeží: Palermo, Syrakusy, Catania; z Messiny trajekty na Apeninský poloostrov. Četné historické památky, cestovní ruch. – Od 11. stol. př. n. l. kolonizace Foiničanů, od 8. stol. př. n. l. Řeků. Po 1. punské válce (264 – 241 př. n. l.) Sicílie ovládnuta Římem; od roku 227 př. n. l. římská provincie. 440 n. l. Sicílie dobyta Vandaly, 493 Ostrogóty, 535 Byzancí. V 9. – 11. stol. ovládána Araby, 1060 – 91 dobyta Normany. 1194 – 1263 štaufská država. V roce 1282 se osamostatnila od Neapolského království a vzniklo sicilské království, spojené 1410 – 72 personální unií s Aragonií, později se Španělskem. 1713 získalo Sicílii Savojsko, 1718 výměnou za Sardinii Habsburkové. Ti postoupili v roce 1735 vládu sekundogenituře španělských Bourbonů. 1816 – 61 součást Království obojí Sicílie, od roku 1861 součást Itálie. V červenci 1943 vylodění spojeneckých vojsk.

Související hesla