Signatář

, jednotlivec nebo instituce (stát) podepisující nějakou dohodu, prohlášení nebo smlouvu (např. signatář Charty 77).

Související hesla