Signorie

, italsky panství; a) forma vlády, která od pol. 13. stol. do zač. 16. stol. ve většině italských měst vystřídala komunální zřízení. V čele doživotní, později dědičný vládce, který se obvykle prosadil až po bojích mezi předními rody. Převzal rozhodující městské úřady, odstranil republikánské instituce a stal se tak neomezeným monarchistickým vládcem. Nástup signorie byl umožněn sblížením měšťanstva se šlechtou; signorie se postupně měnily v knížectví s moderními prvky státní správy a staly se centry renesance (Milán, Florencie, Urbino, Mantova); b) v některých italských městech orgán správy (městská rada ve Florencii).

Ottův slovník naučný: Signorie

Signoria [-ňorìa], ital., panstvo, vznešenost. Užíváno v oslovení na důkaz úcty. Ve Florencii nazývala se tak rada, senát řídící republiku, v níž zasedali i zástupci cechů a gonfaloniere . V Benátkách nazývalo se signoria dožecí ministerstvo.

Související hesla