Silicium

viz křemík

Ottův slovník naučný: Silicium

Silicium viz Křemík.