Silikony

, syntetické organokřemičité polymery, v jejichž řetězcích se střídají atomy křemíku a kyslíku. Vznikají z alkyl(halogen)silanů nebo aryl(halogen)silanů hydrolýzou spojenou s následnou polykondenzací produktů hydrolýzy. Silikony se vyznačují stálostí k teplu, chemikáliím, oxidaci a mají i výborné elektroizolační a dielektrické vlastnosti. Podle vlastností polymerů se rozlišují silikonové oleje, silikonové kaučuky (převážně s lineárními makromolekulami) i silikonové pryskyřice (síťované polysiloxany). Použití silikonů je rozsáhlé (transformátorové kapaliny, kapaliny pro difúzní vývěvy, silikonová maziva a pasty, silikonové kaučuky odolávající teplotám a chemickým činidlům, pryskyřice pro výrobu nátěrových hmot, implantáty pro zvětšení ženských ňader).

Související hesla