Sillitoe Alan

, anglický prozaik. V románech V sobotu večer, v neděli ráno, Klíč ke dveřím a v novele Osamělost přespolního běžce vytvořil přesvědčivé postavy dělnických hrdinů v jejich typickém prostředí, individualistické vzbouřence proti autoritám a institucím. Autobiografický román Raw Material (Nahrubo) sleduje osudy rebelantské rodiny. Řada dalších románů a básnických sbírek tematizuje zápas o lidskou důstojnost v brutálním světě.

Související hesla