Silové pole

, fyzikální pole, hmotný objekt, který je nositelem energie, hybnosti, momentu hybnosti a dalších vlastností, dříve připisovaných pouze látce. Existence silových polí se projevuje silovým působením na hmotné objekty. Viz též pole.

Související hesla