Simon Magus

, 1. stol., podle Skutků apoštolů Nového zákona divotvůrce, který se pokusil získat církevní hodnosti za peníze (tzv. svatokupectví). Od 2. stol. považován za prvního kacíře či gnostika, od 3. stol. se stal postavou legend.

Související hesla