Sir

, ve Velké Británii a) oslovení muže bez připojení jména; b) šlechtický titul užívaný vždy jen s křestním jménem.

Ottův slovník naučný: Sir

Sir [sőr], angl., z franc. sire, v angličtině obvyklé oslovení každé slušné osoby mužské, tolik asi, co naše »pane« neb franc. »monsieur«, bez přídatku jména křestního nebo příjmení. Vlastně a původně je to titul osob stavovských, baronetů a rytířů (knights), kladený vždy přede jméno křestní tak, že i příjmení může býti vynecháno, jméno křestní však nikdy (na př. sir Walter Scott), rovněž tak nelze spojiti slovo sir pouze se jménem rodovým (možno říci »sir Walter«, ale nikoli »sir Scott«). Oslovení sir sama o sobě užívají podřízení vůči představeným, syn vůči otci, zejména však slovem tímto oslovuje se král nebo král. princ, jako ve francouzštině slovem sire. V parlamentě anglickém oslovují tak praesidenta (speakera).