šiška

, botanika a) conus – u jehličnatých dřevin je to klas se zdřevnatělým vřetenem a listeny (modifikovaná šištice), tj. soubor semen, plodolistů a podpůrných listenů, které sedí na prodlouženém brachyblastu (tvoří vřeteno šišky). Typy šišek: dřevnatá (conus lignosus, u borovice), šupinovitá (conus squamatus, u smrku, modřínu), opadavá vcelku (conus deciduus, u smrku), rozpadavá (conus discendens, u jedle), složená (conus decompositus, tvořená redukovanými vrcholíky květů, u olše); b) galbulus – dužnatá šiška, která připomíná bobuli. Vzniká srůstem zdužnatělých šupin (např. u jalovce).

Související hesla