Šiva

, vedle Višnua nejvýznamnější bůh hinduismu; svými uctívači je považován za ztělesnění tvořivé i ničivé kosmické energie. Je obdařen bohatou ikonografií a mytologií, v níž je patrná tendence ke spojování protikladných aspektů: Šiva jako bůh askeze (velký jógin, je zpodobňován s trojzubcem, symbolem šivaistických asketů, s třetím okem na čele jako znakem transcendentálního poznání a s měsíčním srpkem ve vlasech) a Šiva jako symbol sexuální a plodivé energie (Šiva Pradžápati, pán a stvořitel všech bytostí; je uctíván v podobě falického symbolulingamu). Jako bůh zániku a smrti (Šiva Ničitel, Mahákála) je začleněn spolu s Brahmou Stvořitelem a Višnuem Udržovatelem do synkretické trojice nejvyšších božstev hinduismu. Šiva chápaný jako jednota mužského a ženského principu je zpodobňován jako androgyn (Šiva Ardhanáríšvara). Zejm. v jižní Indii je oblíbené znázornění Šivy v extatickém kosmickém tanci (Šiva Natarádža). Významnou roli hraje Šiva v hinduistickém tantrismu. Viz též šivaismus.

Související hesla