Sixtinská kaple

, Capella Sistina – soukromá kaple papeže, postavená 1473 – 81 pro Sixta IV. ve Vatikánu. Vyzdobena soudobými malíři (B. Pinturicchio, S. Botticelli, D. Ghirlandaio, P. Perugino, L. Signorelli), výjevy ze Starého a Nového zákona a Michelangelovými freskami stropu včetně lunetových polí (Genesis s proroky a Sibyllami, Poslední soud).

Ottův slovník naučný: Sixtinská kaple

Sixtinská kaple (cappella Sistina), domácí kaple papežská ve Vatikáně v Římě, kde papež slouží sv. mši. Vystavěna byla papežem Sixtem IV. r. 1473, návrh podal Baccio Pontelli. Je to místnost obdélná, 48 m dlouhá, 16 m široká a 18 m vysoká, s malými, obloukovitě zaklenutými okny nad galerií, zcela prostá, bez výzdob architektonických. Přes to je v dějinách výtvarného umění nadmíru důležita, jsouť na jejích stěnách a na klenutí malby předních mistrů italského malířství ze sklonu XV. a z počátku XVI. stol. Jsou tu nástěnné fresky zobrazující výjevy ze Sv. písma Starého zákona a jím odpovídající ze zákona Nového, jež malovali Perugino, Rosselli, Botticelli, Signorelli a Ghirlandajo, jsou tu na stropě nejdůmyslnější a nejvznešenější výtvory Michel Angela Buonarrotiho, jeho »Stvoření světæ, »První hřích a jeho následky«, obrovité postavy sedmi prorokův a pěti sibyll a na stěně za oltářem fresko »Posledního soudų. Do kaple vchází se od schodiště Scala regia. F. H-s.

Související hesla