Skadarské jezero

, srbochorvatsky Skadarsko jezero, albánsky Liqeni i Shkodrës – jezero na hranicích Albánie a Jugoslávie, největší na Balkánském poloostrově; max. plocha 391 km2, max. hloubka 44 m, výška hladiny 6 m. Tektonického původu. Odvodňováno řekou Bojana. Bohatství ryb a vodního ptactva.

Ottův slovník naučný: Skadarské jezero

Skaderské jezero (ant. lacus Labeatis), největší jez. na poloostrově Balkánském v sev.-záp. Albanii a v již. Černé Hoře, rozprostírá se od jv. k sz. v délce as 40 km, v šířce 12 km a zabírá podle Rovinského 350 km2 plochy. Větší zálivy jeho jsou v sev. Rijecký a na v. Humsko blato. Břehy jeho jsou ploché a bažinaté, toliko na záp. straně zdvíhá se strměji poh. Tiraboski; tu také je nejhlubší a pouze 7 m (podle Hasserta). Od konce XVIII. stol. lze znamenati stoupání vodní hladiny, neboť mnohé poloostrovy odděleny jsou vodou od pevniny, jako na př. Vranjina, Grmožur a j. Okolí jezera je následkem výparů z močálů nezdravé. Hospodářský význam má svým velikým bohatstvím rybným a jako kommunikační prostředek mezi Skadrem a Černou Horou. Výtok jeho je Bojana spějící do moře Jaderského. Srv. Hassert, Der Scutarisee (»Globus«), sv. LXII., 1892) a ostatní jeho práce.

Související hesla