Skandinávské pohoří

, hornatina v severní Evropě na Skandinávském poloostrově; nejvyšší Galdhøpiggen, 2 469 m n. m. Délka 1 800 km, šířka 180 – 550 km. Vrcholová část převážně plochá, západní svahy příkré, při pobřeží hluboké mořské zálivy (fjordy). Řada ledovců (Jostedalsbre, asi 500 km2) a ledovcových jezer. Chladné podnebí s intenzívními srážkami zejm. na západních svazích (2 000 – 3 500 mm ročně), východní svahy ve srážkovém stínu. Sněžná čára na jihu 1 500 m n. m., na severu jen 700 m. Krátké vodné řeky s řadou hydroelektráren. Porosty jehličnatých lesů, lesotundry a tundry. Skandinávské pohoří vyvrásněno v prvohorách, později denudováno, ve čtvrtohorách výrazná modelace kontinentálním ledovcem. – Řídce osídlená oblast. Ložiska železné rudy, mědi a niklu. Místy turistický ruch, několik NP (Rondane, Jotunheimen, Sarek, Abisko).

Související hesla