Skotská škola

, filozofický směr rozšířený na britských ostrovech v 18. a 19. stol., zaměřený na kritiku francouzského materialismu a Humova skepticismu; navázal na názory A. A. C. Shaftesburyho. Jeho zakladatelem byl T. Reid (dalšími představiteli T. Brown, 1778 – 1820; W. Hamilton, 1788 – 1856, aj.). Základním pojmem je common sence. Vliv skotské školy je patrný dodnes např. v USA.

Související hesla