Skriptor

, dřívější titul písaře, úředníka knihovny.

Ottův slovník naučný: Skriptor

Skriptor, vlastně písař, titul úředníka při archivu nebo bibliotéce.