Skriptorium

, středověká písařská a iluminátorská dílna, v níž se zhotovovaly a opisovaly kodexy a jiné písemnosti. Skriptoria vznikala v klášterech a u katedrálních kapitul.

Související hesla