škůdce

, rostlinolékařství živočich, který negativně působí na kulturní rostliny a snižuje kvalitu rostlin, surovin a produktů během jejich skladování. Tzv. klíčový škůdce škodí každoročně a ochrana proti němu je nezbytná; cyklický škůdce se přemnožuje a škodí ve víceméně pravidelných několikaletých cyklech; potencionální škůdce napadá hostitele již dříve poškozeného jiným organismem nebo činitelem. Jako sekundární škůdce je nesprávně označován druh, jehož škodlivost byla navozena jednostrannou chemickou ochranou rostlin nebo jejich produktů.

Související hesla