škulovec

, Diphyllobothrium – rod parazitních bezobratlých živočichů ze třídy tasemnic. U člověka škulovci vyvolávají anémii. K nákaze dojde po pozření nedostatečně tepelně zpracovaného rybího masa.

Ottův slovník naučný: škulovec

Škulovec, zool., viz Bothriocephalus.

Bothriocephalus Brems., škulovec, rod čeledi Bothriocephalidae, těla dlouhého, s hlavičkou opatřenou dvěma postranními jamkami. Známo jest více než 50 druhů, žijících namnoze v rybách, řídčeji v ptácích a ssavcích. Nebezpečným cizopasníkem člověka je Bkulovec latus Brems., škulovec lidský, dosahující délky 6 – 10 m (počet článků přes 4000), hned za hlavičkou přes 2 mm dlouhou velmi teničký, články dospělé skoro 4 mm dlouhé a 10 – 12 mm široké. Vajíčka v děloze jsou ovální, hnědá. – Bkulovec jest nebezpečným cizopasníkem člověčím, vyskytuje se však v Evropě jen na jednotlivých místech, v Čechách zřídka. Dříve byl častějším hostem obyv. záp. Švýcarska, nyní však řídčeji se zde objevuje, zvláště proto, že výkaly nepřicházejí do vod jezer, jako je Genevské, odkudž brána voda k pití – Nejvíce ještě řádí Bkulovec v Estonsku, Livonsku, ve Švédsku a Hollandě, Belgii a na sev. Rusi. V Americe a jiných zámořských zemích není znám. Cizopasí nejen ve člověčím, nýbrž i ve psím střevě, jest ho však snadno vypuditi, poněvadž jamkami příssavnými jen chabě drží se sliznice střevní. Během jediného roku může však až 20 m článků vypuditi z těla svého hostitele. Nebezpečnějším stává se Bkulovec tehdy, když u větším množství naplňuje střevo svého hostitele: tak známy jsou případy, kdy v zemřelých shledáno více než 20 škulovců ve střevě člověčím (v Derptě). Vývoj škulovce a nákaza, kterou způsobuje v útrobách člověčích, byly dlouho neznámy. Teprve nedávno Braun vyšetřil bezpečně aetiologii této choroby. Jak dříve již známo, vyvíjí se z vajíčka larva na celém povrchu obrvená a volně ve vodě plovoucí, která bezpochyby v některém menším zvířeti vodním mění se v uhra nepohlavně vyvinutého. Passivní cestou dostává se tato mladistvá forma škulovce do střeva štiky a mníka, odkudž, provrtavši se stěnou, vniká do masa (svaloviny) těchto ryb. Nedokonale vařeným nebo pečeným masem rybím dostává se uher do útrob člověka anebo psa a stává se pohlavně dospělým. – Jiný druh Bkulovec cordatus R. Leuck. jest cizopasníkem mrožů, tuleňů, psů v Grónsku a na Islandě, řídčeji také v člověku. V.