Skupina

1. biologie dodatečná kategorie v klasifikaci živočichů, použitelná na nižší klasifikační úrovni než kmen; 2. pedagogika, psychologie, sociologie relativně stálý soubor lidí spojených určitým cílem, činností, společnými zájmy, hodnotami a normami chování. Významný zpostředkující článek mezi člověkem jako izolovaným individuem a společností jako globálním sociálním útvarem. Je významný pro průběh socializace (viz též skupina primární, skupina referenční). Mezi členy skupiny vznikají více nebo méně pevné vazby; skupina je schopna vystupovat navenek jednotně (mívá vlastní identitu), je schopna vědomého rozlišení na „my“ (skupina vnitřní, do které patřím) a „oni“ (skupina vnější, do které nepatřím). V důsledku velké různorodosti skupin existuje jejich rozsáhlá typologie. Nejčastěji zkoumanými znaky skupiny v psychologii jsou vzájemná interakce členů, spolupráce, identifikace se skupinou, skupinová role, komunikace ve skupině aj. Viz též skupina formální, skupina neformální.

Související hesla