Skupina výtvarných umělců

, SVU – umělecké sdružení založené v roce 1911 a působící do roku 1914. Představovala širokou základnu moderní tvorby, protože se v ní setkali nejen malíři a sochaři, ale také architekti, spisovatelé, hudebníci a výtvarní teoretici. Vedle bývalých členů Osmy E. Filly, A. Procházky a V. Beneše přibyli O. Gutfreund, P. Janák, J. Gočár, J. Chochol, V. Hofman, V. Špála, J. a K. Čapkové, F. Langer, V. Kramář, V. V. Štech aj. Skupina směřovala ke kubismu, který se stal jejím hlavním programem. Vytvořily se v ní dva tábory, přistupující ke kubismu různým způsobem. První, vedený E. Fillou, hájil podobu kubismu v jeho původní podobě, druhý, reprezentovaný bratry Čapkovými, razil jeho volnější formu, v níž se mohly uplatňovat další vlivy nejen evropské (italský futurismus), ale i domácí (barevně a dekorativně bohatší pojetí). Skupina vydávala časopis Umělecký měsíčník.

Související hesla