Skupština

, srbsky sněm – zákonodárný sbor v Jugoslávii (Svazová skupština) a v Makedonii.

Ottův slovník naučný: Skupština

Skupština slove v Srbsku národní shromáždění.

Související hesla