Skvér

, architektura čtverhranný obytný areál s vnitřním malým parkem a dopravní obsluhou. Převzato podle stavby měst v Anglii.