Slapové jevy

, periodické změny tvaru kosmického tělesa působené gravitačními silami jiného hmotného tělesa nebo odstředivou silou vlastní rotace. Viz též slapy.

Související hesla