Slavík František

, český geolog a mineralog; 1937 – 38 rektor na Univerzitě Karlově v Praze, spoluzakladatel Československé akademie věd. Studoval zejm. genezi nerostů a ložisek nerostných surovin a geochemickou problematiku. Z díla: Nerostopis Čech, Nerostopis a ložiska užitkových minerálů Slovenska, Vznik a výskyt nerostů. Nazván po něm minerál slavíkit.

Ottův slovník naučný: Slavík František

Slavík František, přírodopisec čes. (* 18. srpna 1876 v Kutné Hoře), studoval na gymnasiu v Táboře a v Brně, universitu v Praze, byl v l. 1897–1903 assistentem mineralogického ústavu české university, nyní jest professorem gymnasia v Žižkově. Od r. 1903 jest dopis. členem Čes. akademie. Pracuje v oboru mineralogie a petrografie, hlavně na základě materiálu Čech a Moravy. Napsal: O rudonosné pyroxenické a biotitické rule u Pohledě (»Věst. Kr. č. spol. nau▽.1897); Poznámky o porfyru podkozákovském (»Rozpr. Čes. ak.«, 1900); Mineralogické zprávy ze západní Moravy (t., I. 1901, II. 1904); Několik zpráv krystalografických (t., 1901); Příspěvky k poznání vyvřelin středočeského praekambria (t., 1902); Beiträge zur Kenntniss der Ammoniumhalogenverbindungen (»Zeitschr. f. Krystallographie«, 1902), Datolith pod Lišticí u Berouna (s J. Fišerem, »Věst. Kr. č. spol. nau▽, 1902); Úvod do prací krystalografických (Praha,1903); Nové nálezy minerálů u Slavkova (»Rozpravy Čes. akad.«, 1903); Dva kontakty středočeské žuly s vápencem (t., 1904); O kamenečných a kyzových břidlicích západočeských (t., 1904). Mimo to podává přehledy o české odborné literatuře v časopisech zahraničních, souborné roční referáty o pokrocích mineralogie ve »Věstníku Čes. akad.« a jest přispěvatelem Ottova Slov. Naučného.

Související hesla