šlechta nižší

, vnitřně diferencovaná a proměnlivá společenská vrstva spojená stupněm urozenosti; v českých zemích ji na sklonku středověku tvořili panošové, vladykové, zemané, popř. manové. Ve 2. polovině 16. stol. se vyhranila a uzavřela pod názvem rytířský, respektive vladycký stav.

Související hesla