šlechta vyšší

, v českých zemích ve středověku společenská vrstva totožná s pány (panským stavem). Je to označení politicky nejvlivnější a nejbohatší společenské vrstvy, spojené stupněm urozenosti a starobylosti. Na přelomu 15. – 16. stol. se vyhranila a uzavřela v panský stav. Od roku 1627 pod vlivem říšské šlechtické titulatury byli do šlechty vyšší zahrnováni též vévodové, knížata a hrabata, stojící ovšem v hierarchii nad svobodnými pány.

Související hesla