Slídy

, skupina hojných jednoklonných minerálů výtečně štěpných v tenkých pružných lupíncích, zásadité křemičitany hořčíku, železa a alkalických kovů. Vyskytují se zejména jako biotit (tmavá slída) a muskovit (světlá slída). Pro elektrotechniku mají význam flogopit (hořečnatá slída) a muskovit (mají elektrickou pevnost 55 – 75 kV•mm–1, tepelnou odolnost 600 – 800 °C).

Související hesla