Slobodník Dušan

, slovenský literární kritik a teoretik, překladatel, publicista. V 90. letech ministr kultury Slovenské republiky. Píše o teoretických otázkách poezie a prózy (Cesty k poézii, Cesty k próze, Genéza a poetika science-fiction, Súradnice poézie). Autor úvah o společenských a mravních otázkách válečné a poválečné doby (Paragraf: polárny kruh). Překládá z americké a ruské literatury (A. Huxley, T. Wilder, A. Miller, I. A. Bunin).