Sloup v Čechách

, obec v severních Čechách v okrese Česká Lípa; 680 obyvatel (1999). Turistické středisko. V minulosti výroba skla. – Skalní hrad Sloup stojí na 33 m vysoké pískovcové skále. Založen asi začátkem 14. stol., obnoven po roce 1445, 1639 vypálen Švédy. 1670 – 1785 útočiště poustevníků. Zachována část skalních místností.

Ottův slovník naučný: Sloup v Čechách

Sloup, Pirkštein (Bürgstein), far. ves v Čechách v romantické krajině, hejtm. Č. Lípa, okr. Hajda, má 174 d., 1074 obyv. n. (1900), kostel sv. Kateřiny (ve XIV. stol. far.), 5tř. šk., špitál, sirotčinec, pš., telegraf a žel. stanici, pojíšťující spolek, továrnu na zrcadla a zlatolišty, několik továren na bavlněné látky, tiskárnu kartonů, barvírnu, 2 mlýny a po domácku broušení zrcadlového skla. Alod. panství (2486,86 ha půdy) se zámkem, při němž park a kaple sv. Jana Nep. (rodinná hrobka), továrnou na zrcadlová skla a rámy, pilou a pivovarem drží Aug. hr. Kinský ze Vchynic a Tetova. Nedaleko vsi pískovcová skála »Einsiedlerstei◁, na níž poč. XIV. stol. Čeněk z Ojvína vystavěl hrad, po němž se také psal. Po něm držel hrad Hynek Berka z Dubé, jehož syn Hynek prodal Sloup (r. 1412) Hanušovi Velfovi z Varnsdorfu. Potom se tu připomíná Mikeš Pancíř ze Smojna, jenž jej držel ještě r. 1455. Dědicové jeho prodali Sloup (1471) Vilémovi z Ilburka a tento opět Berkům z Dubé, potom držen k Lipému. Tito vystavěli r. 1596 pod starým hradem, Lužičany pobořeným, zámek nový a vládli zde do r. 1616, kdy jej s Annou Berkovnou vyženil Jan Abraham ze Sahlhausu. Po něm dědil jeho bratr Volf, jemuž po bitvě Bělohorské vzat v plen a prodán (1623) Zdeňkovi Lvovi Libšteinskému z Kolovrat. Po smrti tohoto († 1640) koupila Sloup (1647) druhá jeho manželka provdaná hraběnka z Kokořova. Petr Frant. Kokořovec z Kokořova prodal Sloup (1710) hr. Kinským ze Vchynic.

Související hesla