Slovenská národní strana

, slovenská politická strana zformovaná v 1. pol. 70. let 19. stol. jako politická reprezentantka národně obranného a národně emancipačního zápasu Slováků v Uhrách po pádu Bachova absolutismu. Za svůj všeobecný národně politický program považovala Memorandum slovenského národa. Do roku 1901 vedla pasivní politiku, poté kladla do popředí jazykové a kulturní požadavky Slováků. Na přelomu 19. a 20. stol. v ní krystalizovaly tři směry: martinské konzervativní křídlo (S. Hurban Vajanský), hlasisté (V. Šrobár, P. Blaho) a klerikální křídlo (A. Hlinka). 30. 10. 1918 se Slovenská národní strana podílela na ustavení Slovenské národní rady. Za 1. republiky politicky nevýrazná; v roce 1938 splynula s HSĽS. 1989 obnovena; přihlásila se ke křesťanské a národní orientaci a k cyrilometodějské tradici. Působila ve prospěch oddělení Slovenska od ČSFR.

Související hesla