Slovo

, ve Starém zákoně Boží tvůrčí slovo, v němž je pro lidi přítomen Bůh. Pod vlivem antické kultury se objevily (u Filóna Alexandrijského aj.) snahy přiblížit tento pojem k řeckému mnohovýznamovému příbuznému pojmu logos (Logos). Evangelista Jan termín užil pro vyjádření, kým je Ježíš Kristus: Slovo, které se stalo tělem.

Související hesla