Slunce

, ústřední těleso sluneční soustavy, které dodává naprostou většinu energie. Hvězda hlavní posloupnosti spektrální třídy G2 s absolutní hvězdnou velikostí 4,77 mag (vizuální hvězdná velikost – 26,8 mag). Slunce je součástí Galaxie, od jejíhož středu je vzdáleno 8 200 parseků a obíhá jej rychlostí 220 km•s–1. Průměr Slunce je 1,4 miliónu km, střední hustota 1 410 kg•m–3. Povrchová teplota 5 800 K, směrem do nitra stoupá až na 13 miliónů K. V jádru probíhají termonukleární reakce, při nichž se vodík přeměňuje na helium. Celkem Slunce vyzařuje výkon asi 3,9•1026 W.

Související hesla