S'-ma Kuang

, čínský historik a císařský rádce. Zastával různé úřady u sungského dvora. Jako odpůrce Wang An-Š’ových reforem byl zbaven v roce 1070 úřadu a 1071 na vlastní žádost poslán do Luo-jangu. Jeho historické dílo Č’-č’ tchung-ťien (Všeobsahující zrcadlo na pomoc vládě) zachycuje chronologicky ve 294 kapitolách dějiny Číny od 403 př. n. l. do 959 n. l. Filozof Ču Si dílo použil na podporu své neokonfuciánské koncepce dějin.

Související hesla