Smlouva svatováclavská

, smlouva, která ukončila období vypjatého soupeření mezi královskými městy a šlechtou; uzavřena 24. 10. 1517 na českém sněmu (zahájeném 28. 9., tj. v den sv. Václava). Stanovila zásadu, že šlechtici mají být souzeni soudem zemským a měšťané královských měst soudy městskými. Královským městům zůstalo právo třetího hlasu na sněmech (potvrzené již v roce 1508); města však musela přistoupit na princip, že trhy jsou svobodné. Sporná otázka vaření piva mimo královská města byla odročena o šest let (nikdy nebyla fakticky vyřízena, takže šlechta produkovala pivo ve vlastní režii).

Související hesla