Smollett Tobias George

, anglický prozaik skotského původu. V mládí se plavil jako pomocník lékaře na zámořské lodi; ze svých zkušeností těžil v prvním románu Dobrodružství Rodericka Randoma. Také další romány The Adventures of Peregrine Pickle (Dobrodružství Peregrina Pickla) a The Adventures of Ferdinand Count Fathom (Dobrodružství hraběte Ferdinanda Fathoma) mají dobrodružný ráz a rozvíjejí tradici španělského a francouzského pikareskního románu (A.-R. Lesage). Příhody rodiny na cestách po Anglii a Skotsku Výprava Humphrieda Clinkera jsou psané jako humoristický román v dopisech. Přeložil Cervantesova Dona Quijota a napsal populární History of England (Dějiny Anglie).

Ottův slovník naučný: Smollett Tobias George

Smollett Tobias George, romanopisec angl. (* v bř. 1721 v Dalquhurnhouse u Rentonu [Dumbartonshire] – † 21. října 1771 v Montenero u Livorna), byl vychován na universitě glasgowské a studoval medicinu, hodlaje státi se lékařem. Jako 19letý hoch opustil lékaře, u něhož praktikoval, a odešel do Londýna, maje v kapse rukopis tragédie The regicide a doufaje věnovati se literatuře; byl však zklamán ve svých nadějích a musil přijmouti místo podranlékaře na válečné lodi a sloužiti v Záp. Indii, odkud se vrátil r. 1746. Rozvinul pak bohatou spisovatelskou činnost: psal romány, hry divadelní, cestopisy, knihy dějepisné, básně lyrické i satirické. Satiry jeho, bičující mimo jiné zubožený stav loďstva, vynesly mu i žalář. S podrytým zdravím opustil Anglii a odebral se do ltalie, kdež zemřel, napsav prve nejkomičtější ze svých děl, Humphrey Clinker. Z děl jeho nejvýznačnější a literárně nejcennější jsou romány: Roderick Random (1748); Peregrine Pickle (1751); Ferdinand Count Fathom (1753); Sir Lancelot Greaves (1762) a The expedition of Humphrey Clinker (1701). Ve svých románech Smollett líčí mnohé, co sám zažil, a podává obraz soudobých mravů, zvláště nižších tříd; tendence jeho prací jest místy realistická, místy humoristicko-satirická, ale charakteristika osob bývá zběžná a často povrchní a nedostatek pevného plánu a určité komposice skoro úplný; jsou to dobrodružství řazená jen na nit lidského života. V »Roderichu Randomovį a v »Peregrinu Pickleovį jsou reky dobromyslní a humorní lidé, stíhaní špatným osudem; »Humphrey Clinker« má nejvíce humoru situačního i charakterního. Způsob psaní Smollettova bývá živý a zábavný, ale často nevkusný a nešlechtěný. Z ostatních prací Smových stojí za zmínku History of England (Lond., 1758, 4 sv.) a překlad »Don Quijotæ. Souborně vydal díla jeho Moore (t., 1872, 8 sv.), romány Saintsbury (t., 1895, 12 sv.). Srv. Hannay, The life of T. Smollett (t., 1887); Smeaton, Tobias Smollett (New York, 1897). Šld.

Související hesla