Sněm čáslavský

, zemský sněm, který se konal 3. – 7. 6. 1421 ve farním chrámu sv. Petra a Pavla v Čáslavi za účasti husitské reprezentace Čech a Moravy. Odmítl přijmout Zikmunda Lucemburského za českého krále, oficiálně potvrdil čtyři pražské artikuly jako husitský program nápravy křesťanské společnosti a zvolil dvacetičlennou zemskou vládu (pět příslušníků vyšší a pět nižší šlechty, deset zástupců měst), jejíž mandát končil již 28. 9. 1421.

Související hesla