Sněm svatohavelský

, jednání umírněných husitských šlechticů a pražanů 16. 10. – 1. 11. 1423 v Praze o spojenectví s českými katolíky s cílem zastavit vítězný postup Žižkova východočeského svazu. Sněm svatohavelský proklamoval nutnost zlepšení hospodářské situace a nesmlouvavý postup proti zemským škůdcům, jimiž mínil Jana Žižku a jeho spojence. Do čela země zvolil dvanáctičlennou vládu, složenou z šesti katolických a šesti kališnických šlechticů (viz též panská jednota). Katolicko-kališnická aliance se fakticky rozpadla poté, co Jan Žižka v bitvě u Malešova porazil její vojska.