Snob

, povrchní polovzdělaný obdivovatel módnosti, předstírající znalosti a prožitky např. z oblasti moderního umění.

Ottův slovník naučný: Snob

Snob, angl., duchaprázdný hejsek, hrající si na vznešeného, snobism, chování snoba. Thackeray vylíčil ve svém románě »The Book of Snobs« s rozkošným humorem celou řadu snobů, t. j. lidí ješitných a lživě a neupřímně zdvořilých. Dnešní smysl slova toho je poněkud širší a zahrnuje hloupé lidi s falešnými předsudky, kteří chtíce jeviti se takými, jakými nejsou, a pachtíce se po nejnovější módě, stávají se směšnými.

Související hesla