Snow C(harles) P(ercy)

, anglický prozaik, vědec a politik. Autor jedenáctisvazkového cyklu románů Cizinci a bratři, spojených postavou Lewise Eliota (např. Profesoři, The New Men – Noví lidé) o politické a morální situaci britské společnosti v období od roku 1914 do 1968 (vliv J. Galsworthyho, A. Trollopea).