Sobotisti

, sobotníci –
1. náboženská sekta vytvořená na základě sekty davidovců a působící od 16. stol. na území dnešního Maďarska a Rumunska. Její učení představovalo směs křesťanství a judaismu. Světili sobotu, dodržovali obřízku a židovské stravovací předpisy (odmítali “nečisté” pokrmy);
2. ruská náboženská sekta, odnož molokánů, která vznikla v 17. stol. a do poloviny 19. stol. se rozšířila takřka po celém Rusku. Její stoupenci považují za jedinou autoritu Starý zákon a odmítají veškeré aspekty křesťanství. Místo neděle světí sobotu, zavrhují požívání masa ze zvířat (která jsou podle bible nečistá), a dodržují rituál obřízky.

Související hesla