Sochařství

, druh výtvarného umění zobrazující skutečnost a umělecké představy trojrozměrným objektem, případně docilující prostorovosti plastickým náznakem (reliéf), světelnými prostředky ap. Sochařství se dělí podle techniky na skulpturní, vytvářející konečné dílo odebíráním hmoty (kamenosochařství, řezbářství, glyptika), a plastické, spočívající na postupu modelování a přidávání hmoty (ceroplastika, štukatérství, kovolitectví). Dalšími dělítky jsou funkce (architektonická, volná plastika), pojetí (sochařství monumentální, drobné), materiál (dřevo, kámen, bronz, štuk), druh (sochařství portrétní, figurální, dekorativní). V současnosti se sochařství obohacuje o nové techniky a materiály. Počátky sochařství sahají do pravěku.

Související hesla