Sociální hmyz

, společenství hmyzu tvořené potomky jedné nebo více samic. Samice – zakladatelka setrvává buď po celou dobu, nebo jen určitý čas trvání kolonie se svými potomky. Kolonie mohou mít jak sezónní, tak víceletý charakter. U vývojově vyspělých druhů zpravidla dochází mezi jedinci k dělbě práce; funkční specializace je trvalá, nebo se po určité době mění podle potřeb kolonie. Specializovaní jedinci často tvoří vzhledově odlišené kasty (např. pohlavní jedinci, dělnice, vojáci). Struktura a soudržnost kolonie, podobně jako vzájemná komunikace mezi jedinci všech kast, jsou zajišťovány hmatovými a chemickými podněty (feromony). Mezi sociální hmyz patří např. všekazi (termiti), mravenci, včely, vosy.

Související hesla