Societa

, společnost, sdružení; zoologie soubor jedinců, kteří projevují vzájemné vztahy. Může být složena z jedinců stejného druhu (societa homotypní) nebo z jedinců různých druhů (societa heterotypní). Živočišné druhy vytvářejí a) volné náhodné seskupení (agregace); b) anonymní otevřenou societu, jedinci mohou libovolně přicházet a odcházet; c) neanonymní otevřenou societu, jedinci se osobně znají, ale častěji přecházejí do jiných societ; d) anonymní uzavřenou societu, jedinci se neznají jednotlivě, ale poznávají se podle tzv. nadindividuálních, většinou pachových značek; e) neanonymní uzavřenou societu, všichni příslušníci se dobře znají, žijí celý život nebo jeho značnou část pospolu a jsou spojeni úzkými sociálními vazbami. Viz též komunita, skupina.

Související hesla