Sokol-Tůma František

, český prozaik; představitel naturalismu. Náměty čerpal z Ostravska (románová trilogie Černé království: V záři milionů, Na šachtě, Pan závodní, romány Valašská světice, Lapači, Na kresách, Vystěhovalci, Mrtvé tajemství).

Ottův slovník naučný: Sokol-Tůma František

Sokol-Tůma (vlastně Tůma) František, žurnalista a spis. čes. (* 2. kv. 1856 v Benešově u Prahy). Studoval na gymn. ve svém rodišti, ale odešel k div. společnosti Kramuelově. Pobyv u divadla 10 let, oddal se s doporučením dra Jos. Durdíka recitování děl básníků čes. po Čechách, Moravě a Slezsku. Z té doby datují se drobnější liter. jeho práce v rozlič. časopisech. Od r. 1893 vydával čas. »Radhošť«, nyní »Ostrava◁. R.1896 cestoval po Italii, r. 1898 po mor. Valašsku, aby poznal život horalů v zimě, r. 1901 až 1902 po zemích jihoslovanských v Rak.Uhersku, po Černé Hoře, Bosně a Hercegovině, r. 1904 navštívil Ameriku, kde na st. louiské výstavě byl slavnostním řečníkem, a na zpáteční cestě zastavil se ve Francii a Německu. Literární činnost Sokol-tůma-Tůmy jeví se v hojných přednáškách veřejných, v belletrii a dramatické literatuře, k níž látku sbírá po většině ze skutečného života moravského, zejména z Ostravska. O sobě vydal: Hlad, veršovaná povídka (Mor. Ostrava, 1895); Obětovaná, román (t., 1895); Sudiči, valašská povídka (Pr., 1898, u J. Otty); Na rumech štěstí, verš. povídka (Mor. Ostrava, 1898);. Soucit, charakt. studie o 1 jedn. ze života valašských horalů (poctěno II. cenou při konkursu dram. v Brně a hráno v Nár. div. brněnském r. 1902); Na šachtě, 3dílný román z Ostravska (Praha, 1901 – 03); Pasekáři, charakterní studie lidu val. o 3 jedn. (t., 1904; hráno v Brně r. 1904).