Sókratovské školy

, filozofické školy, které založili Sókratovi žáci; patří k nim tzv. velká sókratovská škola Akadémie (založená Platónem) a čtyři malé sókratovské školy: megarská škola, élidská škola, kyrénská škola a kynická škola.

Související hesla