Soluňský záliv

, novořecky Thermaïkós Kólpos – záliv Egejského moře u pobřeží severního Řecka; délka 130 km, maximální šířka 70 km, maximální hloubka 80 m. Přístav Soluň. Do Soluňského zálivu ústí řeka Vardar. Na pobřeží významný přímořský cestovní ruch.

Související hesla