Sonet

, znělka; lyrická báseň obsahující čtrnáct veršů, které jsou rozčleněny do dvou čtyřveršových a dvou tříveršových strof spojených společnými rýmy. V období renesance psali sonety zejm. F. Petrarca, W. Shakespeare a Michelangelo Buonarroti. V české literatuře využívali formy sonetu např. J. Kollár, J. S. Machar, A. Sova, F. Hrubín a V. Nezval.

Související hesla