Sovinec

, osada obce Jiříkov na severní Moravě v okrese Bruntál, v Nízkém Jeseníku. Rozsáhlá zřícenina hradu založeného koncem 13. stol.; zachována raně gotická věž, renesanční paláce, opevnění s branami a baštami, podzemní chodba a středověké vězení. Úpravy v 19. stol.; v roce 1945 hrad vyhořel.

Ottův slovník naučný: Sovinec

Sovinec (Eulenburg), městečko na Moravě, hejtm. a okr. Rymařov, fara Jiřice (Jiříkov); 58 d., 298 obyv. n. (1900), fil. kostel sv. Augustina, 1tř.šk., něm. moravsko-slezský lesnický ústav, pš., mlýn, pila. Lenní statek se starým zámkem a dvorem drží řád Něm. rytířův. Nad městečkem zbytky hradu t. jm., z nichž některé části jsou posud obydleny. Hrad mívaI 7 dvorů a byl silně opevněn. Veliká čásť jeho po dobytí Švédy r. 1643 zpustla, zejména kaple, na jejímž místě vystavěl r. 1842 arciv. Maximilián kostel. Podle hradu tohoto jmenoval se panský rod mor. ze Sovince .

Související hesla